อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

"วัดนายโรง" ตั้งโรงทานแจกอาหาร-หน้ากากผ้า  

"วัดนายโรง"เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งโรงทานแจกอาหาร-หน้ากากผ้า   ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15.19 น.


เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ มีพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประจำแขวงอรุณอมรินทร์ โดยมีพระพิมลภาวนาพิธาน (สวงยุตฺตธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ผู้รักษาการเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ชาติ(พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ หรือโรงทาน ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช แล้ว 176 แห่ง ทั่วประเทศ

พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง กล่าวว่า วัดนายโรงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. เมื่อได้รับการประสานจากพระพิมลภาวนาพิธานผู้รักษาการเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย และพระราชสุวรรณเวที  (สันติ สนฺติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี เจ้าคณะแขวงอรุณอมรินทร์ 

เพื่อจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ทางวัดนายโรงจึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดตั้งโรงทาน โดยจะเริ่มแจกอาหารตั้งแต่เวลา 12.00-14.00น. รวมทั้งจะมีการแจกกหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้กับผู้ที่เดินทางมาที่วัดด้วย  ซึ่งเบื้องต้นจะมีการเตรียมอาหารไว้แจกประชาชนที่เดือดร้อนประมาณ 100 รายต่อวัน

 นอกจากนี้ทางวัดนายโรง จะมีการจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงทานดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงทาน วัดนายโรง สามารถติดต่อได้ที่วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59