อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ชี้ยามวิกฤติพระสงฆ์ต้องช่วยดูแลประชาชน

"พระพรหมเสนาบดี" เผย ยามวิกฤติพระสงฆ์ต้องช่วยดูแลประชาชน พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.17 น.


เมื่อวันที่ 28 พ.ค. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานแจกอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

โดยพระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า โรงทานฯ วัดไร่ขิง ตั้งมาแล้วกว่า 2 เดือน และทางพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม ยืนยันว่าจะตั้งโรงทานฯไปจนกว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย ซึ่งการป้องกันโรคระบาดของประเทศไทยถือว่าทำได้เป็นอย่างดี

ซึ่งมาจากการทำงานอย่างทุ่มเทของคณะแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขณะเดียวกันในยามวิกฤติเช่นนี้ ทางคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องตกงาน หยุดงาน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งวัดไร่ขิงก็เป็น 1 ในจำนวนกว่า 1,000 วัด ที่มีการจัดตั้งโรงทานฯ ดังกล่าว  

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า พุทธศาสนิกชนดูแลพระสงฆ์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ใช้เวลาหลายสิบปี เมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นโอกาสที่พระสงฆ์จะช่วยเหลือดูแลประชาชนกลับคืนบ้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63