อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

ดัน"เสถียรธรรมสถาน 2"แหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน 

เสถียรธรรมสถาน จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดัน “เสถียรธรรมสถาน 2” แหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน    จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 06.03 น.


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า ตามที่ได้มีโครงการสร้างเสถียรธรรมสถานแห่งที่ 2 ที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวแวดล้อมด้วยหุบเขา  และได้อัญเชิญพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ขนาดใหญ่ไปประดิษฐาน รวมทั้งจัดสร้างสถูปขนาดใหญ่ ในพื้นที่เสถียรธรรมสถาน 2 จึงตั้งชื่อเรียกพื้นที่นี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “หุบเขาโพธิสัตว์” 

โดยต้องการให้เป็นพื้นที่ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์  ซึ่งปลูกป่า คือ สร้างกายภาพให้แข็งแรง มีป่าอันอุดม บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรม ปลูกชีวิต คือ กินดี อยู่ดี ทำอย่างไรไม่ป่วย ด้วยอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้อน ช่วยให้มีร่างกายแข็งแรง พึ่งตนเองได้ และปลูกหัวใจโพธิสัตว์ ช่วยให้มีจิตใจที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์ต่อสรรพชีวิต รวมทั้งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่ปลอดขยะด้วยนั้น

แม่ชีศันสนีย์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอแก่งกระจาน

 รวมทั้งตัวแทนจากศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคกลาง ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ทั้งยังมีการปลูกพืชคลุมดินชนิดต่างๆ การบริหารการใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เสถียรธรรมสถาน 2 เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้งานจริงในพื้นที่ด้วย 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63