อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

"ณัฏฐพล"พอใจสนามสอบม.4เข้มมาตรการโควิด

รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบคัดเลือกม.4 ที่โรงเรียนในจ.ชลบุรี และระยอง ปลื้ม สอบคัดเลือกเข้าเรียนม.1 และม.4 ทุกโรงเรียนวางมาตรการเข้มกันโควิด ด้าน เลขาธิการกพฐ. ยกโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นต้นแบบเปิดเรียน 1 ก.ค.วิถีใหม่New Normal อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 11.24 น.

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยนายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ​ รมว.ศึกษาธิการ เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4 ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร​ จ.ชลบุรี และโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ.ระยอง โดยนายณัฏฐพล กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเข้าม.4 ครั้งนี้พบว่า โรงเรียนทั้งสองแห่งมีความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และดำเนินการตามมาตรการของสธ.​อย่างเคร่งครัด ซึ่งจากผลการเตรียมเยี่ยมสนามสอบชั้น ม.1 และ ม.4 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ​ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน เพื่อลดภาระของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในเมือง

สำหรับความพร้อมการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ก.ค.นี้อยากสถานศึกษา​มีแนวทางที่จะปรับการจัดการเรียนการสอนวิชาที่ต้องทำกิจกรรมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน และขอเป็นกำลังใจขอชื่นชมครูทุกคนที่ปรับตัวและปรับวิธีการสอนตามสถานการณ์​ปัจจุบันสู่การจัดการศึกษาในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ไปพร้อมกันส่วนที่กรุงเทพฯ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกม.4 ที่โรงเรียนสตรีวิทยา โดยดร.อำนาจ กล่าวว่า ภาพรวมการสอบคัดเลือกม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งที่โรงเรียนสตรีวิทยาได้จัดมาตรการคัดกรองแบบเข้มตามข้อปฎิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทั้งการตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ จัดจุดพักคอยสำหรับผู้ปกครอง รวมถึงมีบริการเจลแอลกอฮอร์ทุกจุดภายในโรงเรียน โดยการสอบม.4 ครั้งนี้ดำเนินการเช่นเดียวกับการสอบคัดเลือกม.1 คือ จัดสอบรวดเดียว 5 วิชา กำหนดให้สอบเสร็จภายในเวลา 12.00 น.จากเดิมจะแบ่งการสอบช่วงเช้า 3 วิชาและช่วงบ่าย 2 วิชา 

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ได้มีการปรับเนื้อหาข้อสอบให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของการสอบด้วย และเมื่อเสร็จสิ้นเวลาสอบนักเรียนเดินทางกลับบ้านทันที โดยไม่ให้มีร้านค้าจำหน่ายอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก สำหรับสัดส่วนการรับนักเรียนม.4 ภาพรวมทั้งประเทศ สมัคร 345,496 คน แผนรับ 396,041 คน ซึ่งที่โรงเรียนสตรีวิทยามีนักเรียนสมัคร 236 คน แผนรับ 51 คน ทั้งนี้การสอบคัดเลือกเข้าม.4 จะมีการประกาศผลภายในวันที่ 12 มิ.ย. อย่างไรก็ตามตนคิดต่อไปว่าจากความร่วมมือและการวางมาตรการการคัดกรอบก่อนการสอบคัดเลือกม.1 และม.4 แบบเข้มของโรงเรียนทุกแห่งครั้งนี้ จะให้โรงเรียนขนาดใหญ่ได้เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วยวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เมื่อมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่  1 ก.ค.นี้ด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64