อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ภาคีเครือข่ายรร.สวนกุหลาบนนท์ แจงไม่รับเด็กม.3เดิม

กลุ่มภาคคีเครือข่าย 6 องค์กรรร.สวนกุหลาบนนท์ ให้กำลังใจผู้อำนวยการ ชี้กลุ่มร้องไม่รับเด็กม.3เดิม ต้องเข้าใจเกณฑ์รับนักเรียน เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 06.43 น.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตัวแทนจากภาคีเครือข่าย 6 องค์กรร่วมส่งพลังกำลังใจให้ผู้บริหารโรงเรียน เราจะเดินไปด้วยกัน ประกอบด้วยนายวิชิต ฉั่วเจริญ ตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ต.อ.อาณัตชัย ทรงสะอาด ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นายพิสุทธิ์ ภัทรภูมิกุล ตัวแทนมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายณัฐพล วิยานนท์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และ นายบุญเลิศ แสงมณี ตัวแทนชมรมครูเก่าสวนกุหลาบนนทบุรี วิทยาลัย และด.ต.อัศวนนท์ อรรควัฒน์เดโช ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง นายอำพล แย้มเยื้อน เครือข่ายผู้ปกครองระดับม.3 ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ม.3 เดิมที่ได้เรียนต่อ ม.4 ได้นำกระเช้าดอกไม้และผลไม้มอบให้กับ นายบุญยทัต บุญล้อมรอง ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียน 
      
โดยพ.ต.อ.อาณัตชัย ทรงสะอาด ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารโรงเรียนได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่  กรณีที่โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนหรือพอดีแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ให้โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนทุกคน

ซึ่งโรงเรียนมีความห่วงใยในศิษย์เก่าทุกคน โดยได้พยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนแล้ว จากจำนวนนักเรียนที่ถูกร้องเรียนตกค้างเหลืออยู่ 43 คน ปัจจุบันทางโรงเรียนได้พยายามรับเข้าเรียนต่อ และยังเหลืออยู่เพียง 17 คนเท่านั้นที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา เนื่องจากบางคนไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่น บางคนเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มากจนไม่สามารถพิจารณาได้ บางคนติด 0 ร มผ.และมีความประพฤติที่ผิดระเบียบเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางโรงเรียนจะเรียกผู้ปกครองเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ หลังจากนั้นจะหาโรงเรียนที่เหมาะสมให้เด็กได้เรียนต่อ 

  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

ความคิดเห็น