อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

เผยเก้าอี้ขรก.ระดับ 10-11 ศธ.เกษียณอายุราชการอื้อ

รายงานข่าวจากศธ.ระบุ 30 ก.ย.นี้ มีเก้าอี้ข้าราชการระดับ 10-11 เกษียณอายุราชการอื้อ ลุ้นเร็วๆนี้ใครดำรงตำแหน่งปลัดศธ.-เลขาธิการกอศ. พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.43 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงาน  ในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปีถือเป็นวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี ซึ่งในปีนี้พบว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีข้าราชการระดับ 10 และ 11 ที่เกษียณอายุจำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้ ระดับ 11 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

ขณะที่ระดับ 10 ประกอบด้วย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด ศธ. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ. นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัด ศธ. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ. นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการ กอศ. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการ ศธ. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายประชาคม จันทรชิต ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 15 และนายสันติ แสงระวี ศธภ.7
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น