อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

วัดโมลีฯแชมป์สอบบาลีปี 63 ได้มากที่สุด

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สรุปสถิติผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี 2563 วัดโมลีฯแชมป์สอบบาลีได้มากที่สุด อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.10 น.

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สรุปสถิติผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี 2563 ของนักเรียนสังกัดสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุดในส่วนกลาง และในแต่ละหน ดังนี้ ส่วนกลาง 1.วัดโมลีโลกยาราม สอบได้  256 รูป  2.วัดราชบพิธ 64 รูป 3.วัดศรีเอี่ยม 62 รูป 4.วัดอาวุธวิกสิตาราม  44 รูป 5.วัดกัลยาณมิตร  40 รูป 6.วัดเบญจมบพิตร 34 รูป 7.วัดธรรมมงคล 33 รูป 8.วัดจักรวรรดิราชาวาส  27 รูป 9.วัดสุทธาโภชน์  26 รูป 10.วัดสามพระยา 25 รูป  หนกลาง 1.วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบได้ 141 รูป 2.วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ  66 รูป 3.วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี  55 รูป 4.วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี  53 รูป 5.วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา  32 รูป  6.วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา  31 รูป 7.วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 28 รูป 8.วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี  27  รูป 

ส่วน 9.วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ  22 รูป 10.วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ  21 รูป
หนเหนือ 1.วัดจองคำ จ.ลำปาง สอบได้ 72 รูป 2.วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่  31 รูป 3.วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร  21 รูป 4.วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์  20 รูป 5.วัดดอนไชย จ.ตาก  20 รูป 6.วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่  16 รูป 7.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 16 รูป 8.วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย 15 รูป 9.วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย  15 รูป 10.วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่  14 รูป  หนตะวันออก 1.วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น สอบได้ 52 รูป 2.วัดศรีบุญเรือง จ.เลย  41 รูป 3.วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา 38 รูป 4.วัดกลาง จ.บุรีรัมย์  31 รูป 5.วัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย  30 รูป 6.วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี  27 รูป 7.วัดบูรพารามใต้ จ.ยโสธร  

และ 26 รูป 8.วัดชัยพร จ.หนองคาย 25 รูป 9.วัดตรีสวัสดิ์วนาราม จ.เลย 23 รูป 10.วัดสนมหมากหญ้า จ.อุบลราชธานี  22 รูป  หนใต้ 1.วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา สอบได้ 23 รูป 2.วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง 18 รูป 3.วัดขันเงิน จ.ชุมพร  17 รูป 4.วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา 8  รูป 5.วัดโคกเปี้ยว จ.สงขลา 7 รูป 6.วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา  6 รูป 7.วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง  6 รูป 8.วัดอนุภาษกฤษดาราม จ.ภูเก็ต  5 รูป 9.วัดวิชิตสังฆาราม จ.ภูเก็ต  5 รูป 10.วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง สอบได้ 5  รูป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น