อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

สภามธ.ห่วงม็อบนศ.เกิดความรุนแรง ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถกเครียด ห่วงม็อบนักศึกษาเกิดความรุนแรงเหมือนในอดีต ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงการชุมนุมทางการเมือง ณ มธ.ศูนย์รังสิต พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 15.38 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวภายหลังการประชุมสภา มธ. วาระด่วน ว่า น.ส.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมธ. ได้รายงานสถานการณ์กรณีที่เครือข่ายนักศึกษาและประชาชนจัดการชุมนุมทางการเมือง ณ มธ.ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 ให้ สภา มธ.ได้รับราบเพื่อหาทางแก้ไข โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขต แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอรับไปดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้าน เพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไป และ4. มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อในแนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี
              
ศ.พิเศษ นรนิติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขอใช้พื้นที่ของ มธ.ในการจัดชุมนุมครั้งต่อไปนั้น ทาง มธ.ได้มีแถลงการณ์ออกมาแล้วว่า การขอใช้พื้นที่ครั้งต่อไป มธ.จะพิจารณาด้วยความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น โดยเน้นเฉพาะกิจกรรมของนักศึกษา มธ. เป็นสำคัญ ส่วนการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น จะเชิญนักศึกษาที่เป็นแกนนำในวันดังกล่าว มาสอบสวนด้วยหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ โดยสภาฯขอให้ดำเนินการสอบสวนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การสอบสวนในสวนนี้ไม่ใช่อำนาจของสภามหาวิทยาลัย แต่ได้ให้ความเห็น โดยขอให้ผู้บริหารมธ. ดูแลเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง ส่วนกรณีที่มีกลุ่มคนลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ไปดักรอแกนนำนักศึกษาที่หอพักและมีคณาจารย์ร่วมลงชื่อ สนับสนุนขอเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา มธ.นั้น สภาฯไม่ได้หารือเรื่องนี้ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของสภาฯ
                
“ มธ.เป็นสถาบันการศึกษา และนักศึกษาเป็นส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัย เราต้องดูแลนักศึกษาให้ดำเนินการอยู่ในกรอบกฎหมาย อะไรที่ไม่ออกนอกกรอบกฎหมาย มธ.ให้สิทธิเสรีภาพนักศึกษา แต่อะไรที่ก้าวล่วงเกินเลย นับเป็นความรับชอบที่จะต้องดูแลให้ดี ในส่วนของสภาฯเองยังยึดหลักการตามเดิม ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ผมรู้สึกเป็นห่วง ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเหมือนอย่างที่เคยเกิดใน มธ. หวังว่า กระบวนการสันติวิธีจะดำเนินได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน “ศ.พิเศษ นรนิติ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น