อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

วธ.ตั้งสืบข้อเท็จจริงกรณีเงินถุงยังชีพสวจ.พิจิตร

รองปลัดวธ. เผย มอบฝ่ายกฎหมายวธ.ตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรณี สวจ. พิจิตร ถูกร้องเงินถุงยังชีพ พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.15 น.

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีความไม่ชอบมาพากลกรณีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร นำเงินงบประมาณโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ไปอุดหนุนวัดทำถุงยังชีพสู้ภัยโควิด – 19  โดยโอนเงินให้วัดแล้วขอให้วัดถอนเงินมาจัดหาถุงยังชีพเอง อาจมีความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินการ ทั้งนี้ ขอเรียนว่า วธ. ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

นางยุพา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ได้มอบหมายกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่วด่วนแล้ว ซึ่งหากเรื่องที่เกิดขึ้นมีมูลความผิดจริงก็จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยขอย้ำว่า วธ.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อมูลการทุจริต ทางสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40