อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

"ดิศกุล"ฟิตเนรมิตคุรุสภาองค์กรยุคใหม่

เลขาธิการคุรุสภา คนใหม่ ฟิตคุรุสภาเป็นองค์กรยุคใหม่ พร้อมตั้งคณะทำงานติดตามสกัดปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 06.39 น.

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างให้ตนดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาตัวจริงตั้ง ซึ่งจะเป็นการว่าจ้างตามสัญญามีกำหนดระยะเวลาการทำงาน 4 ปี ตามมติของคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาเลือกให้ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าวนั้น โดยตนมีนโยบายเร่งด่วนที่พร้อมขับเคลื่อนทันที คือ การนำเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทกับงานของคุรุสภามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู การขอและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาการร้องเรียนเรื่องขอและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีความล่าช้าส่งผลให้ครูเสียสิทธิการสอบ เพราะการขอและต่อใบดังกล่าวจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคุรุสภาส่วนกลาง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจากนี้ไปตนคิดว่าจะต้องมีหน่วยงานระดับจังหวัดช่วยกรองงานเรื่องการขอและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนมาส่งต่อให้คุรุสภาอนุมัติจากนั้นให้สิทธิครูสามารถปรินท์ใบอนุญาตฯได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการต่อและขอใบอนุญาตฯได้

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ยังได้มอบเป็นนโยบายการทำงานให้แก่ตนว่า การพัฒนาคุรุสภาซึ่งถือเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูจะต้องมีความทันสมัย และบุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครู รวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับครูที่กระทำความผิดจรรยาบรรณร้ายแรงจะต้องดำเนินการให้เร็ว ทั้งนี้ตนจะนำพาองค์กรให้เป็นคุรุสภายุคใหม่ โดยจะประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้การผลิตและพัฒนาครูตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูให้มีมากขึ้น ส่วนปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลว่าต่อไปการขอใบอนุญาตฯจะต้องมีการทดสอบที่เข้มข้นเกิดขึ้นอาจส่งผลให้มีการปลอมแปลงใบอนุญาตฯได้นั้น เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลตนได้ตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบเรื่องการปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปลอมแปลงเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีก
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49