อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

แต่งตั้ง'สมเด็จธงชัย' เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง "สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง คุมเขตปกครองคณะสงฆ์ 6 ภาค อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.20 น.


เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ สมเด็จธงชัย อายุ 67 พรรษา 46 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย 6 ภาค ตามกฎมหาเถรสมาคม (มส.) ฉบับที่ 23  

สำหรับเจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย 6 ภาค ได้แก่ ภาค 1 กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ ภาค 2 อยุธยา , อ่างทอง , สระบุรี ภาค 3 ชัยนาท , ลพบุรี, สิงห์บุรี , อุทัยธานี ภาค 13 จันทบุรี , ชลบุรี , ตราด , ระยอง ภาค 14 กาญจนบุรี , นครปฐม , สมุทรสาคร , สุพรรณบุรี และภาค 15 ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี , ราชบุรี , สมุทรสงคราม 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวจะนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) รับทราบในวันที่ 30 ต.ค.นี้ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

บอกต่อ : 56