อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ศธ.แย้มโฉมใหม่หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 

ปลัดศธ. เผย โฉมใหม่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัดแน่นด้วยเนื้อหาประวัติศาสตร์หลังปี 2475 อยากให้เด็กไทยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทุกยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน เตรียมสรุปหลักสูตรรูปแบบใหม่กลางเดือนพ.ย.นี้ จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 05.27 น.

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ร่วมกับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เมื่อเร็วๆนี้นั้น ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการปรับใช้นำร่องมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยที่ประชุมส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการนำร่องใช้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่1-3 นั้นหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เรียนในระดับชั้นอื่นๆได้จริงหรือไม่ ดังนั้นคณะทำงานปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีข้อสรุปว่าให้นำทั้งหลักสูตรฐานสมรรถนะและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มากองรวมและเขย่าผสมผสานปรับเนื้อหาการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งจะแบ่งการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงชั้น
           
ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบใหม่นั้นจะเป็นการปรับหลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระวิชาหลักจากหลักสูตรเดิมมาอัพเดทใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น วิชาสังคมศึกษาด้านเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2475-2500 บทเรียนบางช่วงบางตอนขาดหายไป และไม่มีการใส่เนื้อหาในช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้ในบทเรียนจึงทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้การพัฒนาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นหลักสูตรใหม่จะเติมเนื้อหาที่ขาดหายเหล่านี้ใส่ไว้ด้วย รวมถึงวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะปรับให้เป็นการเรียนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นผสมผสานกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงหลักสูตรใหม่จะไม่เน้นการท่องจำแต่จะสร้างบทเรียนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น  โดยการปรับเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะมีมหาวิทยาลัยมาช่วยออกแบบหลักสูตรให้

“ผมคาดว่าคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเสนอโฉมใหม่ของหลักสูตรให้รมว.ศึกษาธิการพิจารณาได้ช่วงกลางเดือนพ.ย.นี้ เนื่องจากรมว.ศธ.ต้องการให้หลักสูตรใหม่ได้ทันใช้ในปีการศึกษา 2565 อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรากำลังเป็นกังวลคือเมื่อมีการปรับหลักสูตรแล้วครูจะสามารถปรับแผนการเรียนการสอนล้อตามหลักสูตรใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งก็ฝากสถาบันผลิตครูจะต้องปรับการเรียนของนักศึกษาครูให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรใหม่ด้วย” ดร.สุภัทร กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 35