อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

มวล.เปิดแหล่งรวมพันธุ์กล้วยหายากกว่า 100 ชนิด

อุทยานพฤกษศาสตร์ มวล.จัดกิจกรรม “เรียนรู้ คู่ ชม ชิม กล้วย@อุทยานพฤกษศาสตร์” เปิดตัวสวนกล้วยแหล่งรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไทย-ต่างประเทศหายากเกือบ 100 สายพันธุ์ พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.12 น.

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ มวล.ได้จัดกิจกรรม “เรียนรู้ คู่ ชม ชิม กล้วย@อุทยานพฤกษศาสตร์”  ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการจัดทำโครงการอุทยานการศึกษาของมวล.คือ การใช้พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต ทั้งในและนอกระบบ เน้นการสร้างความหลากหลาย ดุลยภาพและความตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยเฉพาะกล้วยในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ จึงให้แนวคิดกับอุทยานพฤกษศาสตร์ไปพัฒนาพื้นที่และรวบรวมพันธุ์กล้วย เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปด้วย  ทั้งนี้ปัจจุบันอุทยานพฤกษศาสตร์ ได้รวบรวมพันธุกรรมพืชกล้วยในเมืองไทยไว้ได้เกือบ 100 สายพันธุ์ จำนวน 292 ต้น เช่น กล้วยสาวกระทืบหอ กล้วยน้ำนม กล้วยนาก กล้วยร้อยหวี กล้วยช้าง กล้วยเทพรส กล้วยพม่าแหกคุก กล้วยนมสาว เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นพันธุ์กล้วยหายาก เพื่อทำการศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปศ.ดร.สมบัติ กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ มวล.ยังมีโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อุทยานพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ ทั้งพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม พันธุ์กล้วยไม้ กระบองเพชร ขิง ข่า สมุนไพร รวมทั้งการศึกษาและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตของชนเผ่ามานิ การก่อสร้าง Canopy Walkway ทางเดินลอยฟ้าชมธรรมชาติแบบพาโนรามา เป็นต้น ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้บริการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ได้ในเร็วๆนี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23