อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

ก.ค.ศ.ใกล้คลอดกฎหมายจริยธรรมสกัดครูหื่น

เลขาธิการก.ค.ศ.เผย ใกล้คลอดร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. เตรียมประกาศใช้ปี 64 ชี้ กฎหมายดังกล่าวสกัดครูหื่น หวังครูตระหนักสิทธิความเป็นมนุษย์ อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 04.27 น.

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.ซึ่งพบว่ายังไม่สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563  ซึ่งที่ประชุมได้แยกส่วนมาตรฐานทางจริยธรรมจำนวน 9 ข้อออกมาจัดทำเป็นร่างประมวลจริยธรรมฯ ซึ่งร่างกฎหมายจริยธรรมดังกล่าวมีความจำเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องมีและใช้เป็นกรอบกลางในการดำเนินการด้านจริยธรรม ทั้งนี้แม้จะมีกรอบกลางด้านจริยธรรมข้าราชการออกมาแล้วแต่ในส่วนราชการต้นสังกัดอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สามารไปกำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้
           
เลขาธิการก.ค.ศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.ที่เราดำเนินการยกร่างขึ้นมาใหม่นั้นจะอิงกรอบจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่มีการกำหนดไว้แล้ว 7 ข้อ แต่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะกำหนดเข้าไปเพิ่มเติมในร่างกฎหมายจริยธรรมครูฯอีก 2 ข้อ คือ เรื่องสิทธิเด็กและการคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ด้านความเสมอภาค และการประพฤติตนตามจรรบรรณวิชาชีพครู โดยการยกร่างกฎหมายจริยธรรมครูนั้นจะเชื่อมโยงการแก้ปัญหาครูล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้ ซึ่งที่ผ่านมาก.ค.ศ.ได้ลงโทษทางวินัยไล่ออกครูที่กระทำความผิดเมื่อเดือนต.ค.63 ล่าสุดจำนวน 25 รายมีฐานความผิดทั้งเรื่องทุจริต ชู้สาว และการล่วงละเมิดทางเพศ อย่างไรก็ตามคาดว่าร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.จะประกาศใช้ได้ในเดือนม.ค.2564นี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น