อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

สวธ.จับมือเกาหลีใต้ สร้างวัฒนธรรมเล่นเกมที่ดีต่อสุขภาพ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการเล่นเกมกับคณะกรรมการบริหารเกมแห่งประเทศเกาหลีใต้ แบ่งปันข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับเกม ระบบ และการศึกษา สําหรับการจําแนกผลิตภัณฑ์เกม จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.13 น.

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยสวธ.ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการเล่นเกม กับนาย ลี แจฮง ประธานคณะกรรมการบริหารเกม (คณะกรรมาธิการการเล่นเกม) แห่งประเทศเกาหลีใต้ โดยเป็นการลงนามข้อตกลงแบบไม่ได้พบปะกัน แบบ new normal ภายใต้ข้อตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ โดยทั้งสองประเทศจะร่วมแบ่งปันข้อมูลขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับเกม ระบบ และการศึกษาสําหรับการจําแนกผลิตภัณฑ์เกมให้สอดคล้องกับความเป็นสากลของตลาดเกมปัจจุบัน ทั้งนี้สวธ. มีหน้าที่ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมไทยรวมถึงกำกับดูแลสื่อภาพยนตร์และเกม  ซึ่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยถือเป็นศูนย์กลางการเข้าสู่วัฒนธรรมการเล่นเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นประเทศที่สำคัญในวงการอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคนี้ 
  
 "เนื้อหาของข้อตกลงในการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน การวิจัยร่วมกัน เช่น การจําแนกประเภทของผลิตภัณฑ์เกม ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้เกมที่ดีต่อสุขภาพ  จัดการประชุมเกี่ยวกับการจัดประเภทการจัดอันดับผลิตภัณฑ์เกมและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลไปสู่การพัฒนาด้วย" นายชาย กล่าว 
    
ด้านนาย ลี แจฮง กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการเล่นเกมเกาหลีใต้  GamingWi และสวธ. ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้มาตั้งแต่ปี 2011 ส่วนข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันในหลากหลายด้าน รวมถึงนโยบายและการศึกษาสินค้าเกม เพื่อสร้างระบบนิเวศเกมที่มีผลดีต่อสุขภาพแก่ผู้เล่นเกมในประเทศไทย  โดยเกาหลีใต้พร้อมร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อขยายความร่วมมือกับประชาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ต่อไป 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น