อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

มส.ร่วมรัฐบาลเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันชาติ 5 ธ.ค.

มส.ร่วม รัฐบาล ชวนพุทธศาสนิกชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.63 ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.57 น.

มหาเถรสมาคม (มส.) ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน โดยเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึงเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในทุกวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เริ่มจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 สำหรับในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันทำความดีทั่วทั้งแผ่นดินนายอนุชา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก และได้รับความเมตตาจากวัดทั่วประเทศในการอำนวยความสะดวกและร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ กำหนดจัดพิธีตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในส่วนกลาง กำหนดจัดพิธี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค กำหนดจัดพิธี ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2441 7991 - 2 หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น