อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

บอร์ด'สทศ.'ปรับแผนสอบโอเน็ต-วีเน็ต63

สทศ. ปรับแผนจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ตามสถานการณ์โควิด ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.22 น.


เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ สทศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 ธ.ค.2563 ที่มีนโยบายให้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าทดสอบ O-NET และนักศึกษา ปวช.3 เข้าทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ตามความสมัครใจ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19

"บอร์ด สทศ.ได้ปรับแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดให้มีการจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สถานศึกษา หรือนักเรียนสมัครสอบผ่านระบบ O-NET www.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ” ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.- 5 ก.พ. 2564 โดยไม่เสียค่าสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบ วันที่ 19 ก.พ. สอบ ป.6 วันที่ 13 มี.ค. ม.3 สอบวันที่ 13 และวันที่ 14 มี.ค. ส่วนการสอบ V-NET ปวช.3 สมัครสอบ วันที่ 25 ม.ค.- 5 ก.พ. ไม่เสียค่าสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบ วันที่ 22 ก.พ. สอบวันที่ 4– 5 เม.ย. ประกาศผลสอบวันที่ 25 เม.ย. ทาง www.niets.or.th สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการตามที่รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด" ผอ.สทศ. กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น