อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ตั้ง "ประยูร จรเจริญ" เป็นผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรฯ

“ณรงค์ ทรงอารมณ์” ผอ.สำนักพุทธฯ เซ็นโยกย้ายผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) 12 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2564 เป็นต้นไป เสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 56/2564 ลงวันที่ 15 ม.ค.2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ประเภทอำนวยการระดับสูง) จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1.นางรพีวรรณ บำรุง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) สมุทรปราการ เป็นผอ.กองพุทธศาสนศึกษา 2.นายประยูร จรเจริญ ผอ.พศจ.นนทบุรี เป็นผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 3.นายวิชัย ทิพรักษ์ ผอ.พศจ.กระบี่ เป็นผอ.พศจ.นราธิวาส 4.นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผอ.พศจ.บึงกาฬ เป็นผอ.พศจ.ร้อยเอ็ด 5.นายธีรเดช จันทรัตน์ ผอ.พศจ.ตราด เป็นผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช 6.นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผอ.พศจ.ตาก เป็นผอ.พศจ.เพชรบูรณ์ 7.นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผอ.พศจ.พะเยา เป็นผอ.พศจ.เชียงราย 8.นางวารินทร์ สิกขชาติ ผอ.พศจ.พัทลุง เป็นผอ.พศจ.ระยอง 9.นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผอ.พศจ.ภูเก็ต เป็นผอ.พศจ.สุราษฎร์ธานี 10.นายสมพร จันอุด ผอ.พศจ.แม่ฮ่องสอน เป็นผอ.พศจ.พิจิตร 11.นางจรรยา รัตนเลขา ผอ.พศจ.อุตรดิตถ์ เป็นผอ.พศจ.นครสวรรค์ และ12.นายประสงค์ ทองประ ผอ.พศจ.อำนาจเจริญ เป็นผอ.พศจ.ปัตตานี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น