อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

เรียนออนไลน์คุณภาพนศ.มทร.ธัญบุรียังเยี่ยม 

"สมหมาย" เผย สถานการณ์โควิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ มั่นใจคุณภาพนักศึกษายังดีเยี่ยม จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.05 น.

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลให้มีการสั่งปิดสถานศึกษาตั้งแต่หลังปีใหม่ที่ผ่านมา ขณะที่มหาวิทยาลัยเองต้องหันมาจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์อีกครั้งถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 และในระหว่างวันที่ 23-31 ม.ค.นี้เดิมได้กำหนดให้มีการสอบกลางภาค ดังนั้นในบางรายวิชาจึงอาจไม่มีการสอบกลางภาค เนื่องจากสาขาวิชามีการเก็บคะแนนสอบย่อยนักศึกษาเป็นระยะแทน หรือหากมีการสอบก็จะเป็นลักษณะการสอบแบบออนไลน์เช่นกัน ทั้งนี้ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี ขอรับรองว่ามีคุณภาพอย่างแน่นอน เพราะมีการเตรียมระบบต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์นี้อยู่แล้ว เหมือนกับภาคการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสอนแบบออนไลน์จึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพราะตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 มทร.ธัญบุรี มีการจัดการเรียนทั้งในห้องเรียนปกติและการสอนออนไลน์ควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะให้นักศึกษากลับเข้าเรียนตามปกติ ซึ่งต้องติดตามจากประกาศจากจังหวัดปทุมธานีและจากรัฐบาล ว่าให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติได้หรือไม่
         
“มีหลายฝ่ายกังวลว่า การเรียนแบบออนไลน์นักเรียน นักศึกษาอาจไม่ได้รับองค์ความรู้ที่ครบถ้วน เรื่องนี้ มทร.ธัญบุรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีการวางแผนและร่วมกันวิเคราะห์ที่จะเติมเต็มความรู้ในสิ่งที่เด็กขาด ซึ่งเชื่อว่าทุกสถานศึกษาต่างให้ความสำคัญในเรื่องนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ถือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาต่างๆ จะต้องปรับตัว ทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ดีขึ้น  รวมทั้งทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดต่างๆ พัฒนาขึ้นไปอีก หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ การเรียนแบบออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับ New Normal เพราะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศแต่เกิดขึ้นกับทั่วโลก” อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าว 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น