อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

ครม.เห็นชอบดัน'อุทยานฯศรีเทพ' เป็นมรดกโลกปี65

เตรียมจัดทำเอกสารเสนอ “ยูเนสโก” ภายในเดือน ก.พ.2564 นายกฯ ย้ำเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ อังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.45 น.

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเสนอขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกในปี 2565 ตามมติการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบ โดยหลังจากนี้ จะมีการจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพต่อองค์การยูเนสโกภายในเดือน ก.พ. 2564 ซึ่งในการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงการดำเนินการโดยสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และแนวเขตพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว สำหรับปี 2564 นี้ จะมีการเสนอชื่อ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. 2564 ก่อน จากนั้นในปี 2565 จึงจะเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ต่อไป 
 
รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการดำเนินการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลกนั้น คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด โดยในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของกรมศิลปากรได้มีการจัดทำคำของบประมาณการพัฒนาพื้นที่แนวเขตที่จะมีการกันแนวเขตของพื้นที่แหล่งมรดกโลก การปรับปรุงผังเมืองรวมของ จ.เพชรบูรณ์ ที่จะมีขอบเขตครอบคลุมแหล่งโบราณสถาน และที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทราบว่ามีประชาชนที่ได้รับกระทบแต่ไม่มากนัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ได้มีมติรับรองการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List)  เมื่อปี 2562 และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์ จากการเป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยกรมศิลปากรพบว่า เมืองโบราณศรีเทพ มีความเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี และได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุเก่าแก่ถึง 1,800 ปี และยุคทวารวดี ที่มีความเก่าแก่ถึง 1,400 ปี นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรตามลำดับ ซึ่งรวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี และมีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนเท่าถึงปัจจุบัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น