อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ประวัติ'พระธรรมมังคลาจารย์' หลังมรณภาพ-อายุ95ปี5ด.

เปิดประวัติ'พระธรรมมังคลาจารย์'เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ หลังมรณภาพ สิริรวมอายุ 95 ปี 5 เดือน อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 07.01 น.


เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เวลา 18.10 น. สิริอายุได้ 95 ปี 5 เดือน
     
สำหรับประวัติ พระธรรมมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2468 ที่หมู่ 3 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จบการศึกษาชั้น ป.4 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หลังเรียนจบเวลาว่างจากงานจะพยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของพระสายกัมมัฏฐาน จนเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2510 ที่วัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ต.บางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ ระหว่างจำพรรษาที่วัดท่าสะอ้าน ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่หลายปีจนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ พร้อมกับได้ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานจนมีความเชี่ยวชาญ
   
ส่วนลำดับงานปกครอง พ.ศ.2521 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2528 เป็นเจ้าคณะตำบลบางวัว พ.ศ.2529 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2532 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2546 เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง พ.ศ.2552 รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ.2559 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชมงคลรังษี พ.ศ.2556 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี วิ. พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมังคลาจารย์
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น