อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

ประวัติ'พระเทพรัตนมุนี 'รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ

คณะสงฆ์วัดโสธรฯ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ "พระธรรมมังคลาจารย์" หรือ "หลวงปู่ประยงค์" อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ 100 วัน พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.55 น.


ที่ รพ.กรุงเทพ ได้มีการเคลื่อนสรีระสังขาร พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ซึ่งมรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. สิริอายุได้ 95 ปี 5 เดือน กลับสู่วัดโสธรฯ เพื่อจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดโสธรฯ จากนั้นเวลา 17.00 น. มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และหลังจากนี้ทางคณะสงฆ์วัดโสธรฯ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วันต่อไป

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระธรรมมังคลาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เป็นประธานในการมอบตราตั้งคำสั่งเจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา แต่งตั้ง พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 12 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ 
    
สำหรับ พระเทพรัตนมุนี มีนามเดิมว่า สุรชัย วิชชุกิจมงคล บรรพชา ที่วัดสระเกศฯ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2521 ที่พระอุโบสถวัดสระเกศฯ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "สุรชโย" หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช้วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ดูแลงานปกครอง ในขณะเดียวกันยังได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 12 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศฯ และเป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง

โดย พระเทพรัตนมุนี กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 12 แทนพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ อดีตกรรมการ มส. และอดีตเจ้าคณะภาค 12 ที่ถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งเมื่อเดือน ม.ค.2558 เนื่องจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบพบว่า พระพรหมสุธี มีพฤติกรรมส่อทุจริตต่องบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลอนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น