อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

ชวนประชาชนเวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา

‘อนุชา’ ชวนประชาชนร่วมเวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา แบบ New Normal ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.12 น.

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันมาฆบูชา ปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งโดยปกติรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล และเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว มหาเถรสมาคม จึงมีมติให้ พุทธมณฑล งดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ในส่วนของวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาค การจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่ง หรือมาตรการป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ กำหนด กรณีที่มีประชาชนไปเวียนเทียนที่วัด ขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามที่เห็นว่าเหมาะสม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว เจริญจิตภาวนาอยู่ที่บ้าน และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์แบบ New Normal ได้ที่ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com หรือไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน โดยขอให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น