อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อัญเชิญ "เทวดานพเคราะห์" สรงน้ำสิริมงคลวันสงกรานต์

กรมศิลปากร จัดกิจกรรม “อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้ประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล-ขอพรในวันปีใหม่ไทย จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 14.07 น.

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานถวายสักการะ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ที่ศาลาสำราญมุขมาตย์ พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร” ที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมานทั้งนี้นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร จัดกิจกรรม “อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564” วันที่ 12-15 เม.ย.นี้ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยเปิดให้ประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ ที่ศาลาสำราญมุขมาตย์  โดยพระธาตุที่อัญเชิญมานี้มีทั้งหมด 23 องค์ เดิมบรรจุไว้ในก้านพระรัศมีของพระพุทธสิหิงค์ ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ขณะที่ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 องค์ ประกอบด้วย 1.พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ เป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งหมด 2.พระจันทร์ ทรงม้า 3.พระอังคาร ทรงมหิงสา 4.พระพุธ ทรงคชสาร 5.พระพฤหัสบดี ทรงกวาง 6.พระศุกร์ ทรงโค 7.พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ 8.พระราหู ทรงพญาครุฑ และ9.พระเกตุ ทรงนาค สันนิษฐานว่าหล่อขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งความเชื่อของคนในสมัยโบราณไม่นิยมนับอายุตามวันเกิด แต่มักจะนับตามการเถลิงศักราชใหม่ในช่วงปีใหม่ไทย คือ สงกรานต์ หากปีใดมีความป่วยไข้ หรือทราบว่าถึงเวลาเปลี่ยนทักษา (ดาวพระเคราะห์เฉพาะ 8 ดวง) โดยเฉพาะเจ้านายก็จะส่งเทวดาเก่ารับเทวดาใหม่กัน ด้วยเชื่อว่าจะนำพาสิริมงคลมาพร้อมกับศักราชใหม่ ดังนั้นจึงได้อัญเชิญเทวดานพเคราะห์มาให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำขอพรปีใหม่ไทย ทั้งยังได้จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เทวดานพเคราะห์ในวิถีชีวิตไทย” ซึ่งนำโบราณวัตถุในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาให้ชมในช่วงสงกรานต์นี้เท่านั้นด้วย

  

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ยังได้จัดนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร” ที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ (ปิดวันจันทร์-อังคาร)  มีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ ชิ้นส่วนประติมากรรมพระโพธิสัตว์สำริดจากบ้านโตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา, ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปรางค์กู่สวนแตง, จารึกลานทองวัดส่องคบ 1 สอบถามรายละเอียดโทร.0-2224-1402, 0-2224-1333
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น