อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

"อิทธิพล" มอบถุงปันน้ำใจบุคลากรทางการแพทย์

“อิทธิพล คุณปลื้ม” รมว.วัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม มอบถุงปันน้ำใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศิริราช-รพ.จุฬาลงกรณ์ นำร่องโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.01 น.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร เครือข่ายวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วธ. ร่วมมอบถุงปันน้ำใจ เครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศิริราช และ รพ.จุฬาลงกรณ์ ตามโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” โดยความร่วมมือของพลังบวร เครือข่ายวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 20,000 แห่ง ส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

รมว.วธ. กล่าวว่า โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ร่วมโครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกันของ วธ. มี 20 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.ศิริราช 2.รพ.จุฬาลงกรณ์ 3.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 4.รพ.ตากสิน 5.รพ.รามาธิบดี 6.รพ.ราชวิถี 7.รพ.ตำรวจ 8.สถาบันบำราศนราดูร 9.รพ.พระมงกุฎเกล้า 10.รพ.เด็ก 11.รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน 12.รพ.ทหารผ่านศึก 13.รพ.นวมินทร์ 9 14.รพ.นพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า 15.รพ.สมุทรปราการ 16.รพ.วชิรพยาบาล 17.รพ.ธัญญารักษ์ 18.รพ.กลาง 19.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง และ 20.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ส่วนภูมิภาคขณะนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) หลายแห่งได้เป็นตัวแทน วธ. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายวัฒนธรรม นำถุงปันน้ำใจ เครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ จัดตั้งโรงทาน จัดตั้งตู้ปันสุข ฯลฯ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศแล้ว เช่นที่ เชียงราย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ลำปาง พิษณุโลก นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี สุพรรณบุรี ระยอง เลย ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี เป็นต้น นอกจากนี้ ทาง วธ.ยังได้จัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดตลอดจนจัดทำสื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น