อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

พระราชทานทีมแพทย์หลวงตรวจโควิดคณะสงฆ์วัดราชาฯ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้าฯ พระราชทานทีมแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง พร้อมชุดตรวจโควิด และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ถวายการตรวจเชื้อโควิด ให้กับคณะสงฆ์วัดราชาธิวาสวิหาร จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.28 น.


เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทีมแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง พร้อมชุดตรวจโควิด และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ออกหน่วยถวายการตรวจเชื้อโควิด ทำการสวอบ (Swab) ให้กับพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร พร้อมพระภิกษุสามเณรของวัดราชาธิวาสวิหาร และยังได้ตรวจหาเชื้อให้กับศิษย์วัด คนงานก่อสร้าง ที่พักอาศัยภายในวัดราชาธิวาสวิหารทุกคน ที่ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์วัดราชาธิวาสวิหาร และคณะศิษย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา เป็นอย่างยิ่ง  พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของวัดราชาธิวาสวิหาร ได้กำหนดมาตรการป้องกันและขอความร่วมมือ ดังนี้ 1.ปิดศาสนสถานภายในวัด ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. เป็นเวลา 14 วัน 2.พระภิกษุสามเณรภายในวัด หากไม่มีความจำเป็นห้ามออกนอกพื้นที่บริเวณวัด 3.พระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่ของทางวัดที่มีความจำเป็นต้องเข้าออกบริเวณวัดต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 4.งดศาสนกิจที่เป็นการรวมกันของหมู่คณะโดยให้ปฏิบัติเป็นการส่วนตัวแทน และในการปฏิบัติกิจวัตรของพระภิกษุสามเณร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 5.หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง.  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น