อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

'พระมหาหรรษา'พระสงฆ์มจร รูปที่4ได้เป็น'ศาสตราจารย์'

"พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส" เผยหลังทราบข่าวได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์ ยืนยันเดินหน้าทำงานเพื่อชุมชน ทั้งด้านการศึกษา สันติภาพ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 15.25 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ (ศ.) จำนวน 61 ราย นั้น พบว่ามีพระสงฆ์อยู่ในรายชื่อที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสราจารย์ด้วย คือ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา และผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  
    
โดยพระมหาหรรษา นับเป็นพระสงฆ์รูปที่ 4 ของมจร ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ต่อจากพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อดีตอธิการบดีมจร ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เมื่อปี 2546 พระเทพวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อธิการบดีมจร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เมื่อปี 2556  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ วัดใหม่ยายแป้น รองผอ.ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  จ.นครปฐม หรือ มจร วัดไร่ขิง  ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เมื่อปี 2563
    
พระมหาหรรษา กล่าวว่า การทำงานจากนี้ไปจะลงไปทำงานในชุมชนเพื่อสงเคราะห์หมู่ญาติ ทั้งในด้านการศึกษาเพื่อสันติภาพของคนในท้องถิ่น ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันจะมุ่งมั่นนำปริยัติไปเป็นสะพานทอดเดินไปสู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนาสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพต่อไป  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 45