อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

สิ้น'พระธรรมสิทธิเวที' เจ้าอาวาสวัดสังเวชฯสิริอายุ90ปี

ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 90 ปี 70 พรรษา กำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพในวันที่ 21 มิ.ย. เวลา 17.00 น. ที่ศาลาตรีมุข วัดสังเวชวิศยาราม ศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.53 น.

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ ได้มรณภาพ​แล้วด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อเวลา 01.46 น. วันที่ 18 มิ.ย.ที่โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพฯ สิริอายุ 90 ปี 70 พรรษา โดยมีกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพในวันที่ 21 มิ.ย. เวลา 17.00 น. ที่ศาลาตรีมุข วัดสังเวชวิศยาราม 
     
ทั้งนี้พระธรรมสิทธิเวที เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 12 ของวัดสังเวชวิศยาราม และดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ (ศ.ต.ภ.) เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรงพยาบาลสงฆ์ ส่วนลำดับสมณศักดิ์ ปี 2510 เป็น พระครูธรรมธร ปี 2515 เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง) ปี 2516 เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ) ปี 2517 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณรัตนาภรณ์ ปี 2537 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนาภรณ์ ปี 2545 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ และปี 2551 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิทธิเวที 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 50