อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ผ่อนปรนหนัง-ละคร 'กอด/จูบ/ต่อสู้'ต้องใช้เทคนิคพิเศษ

ผ่อนปรนมาตรการโควิด ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เปิดให้ผู้เข้าร่วมถ่ายทำไม่เกิน 50 คน และให้ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมหน้ากากบางช่วงเวลาได้เฉพาะนักแสดงหลัก เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 20.50 น.


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)​ เปิดเผยว่า จากการที่ วธ.ได้ร่วมหารือ และรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์นั้น ขณะนี้ วธ.ได้จัดทำร่างเสร็จแล้วและนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องพิจารณาตามลำดับ ประกอบด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558, ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการที่ ศปก.ศบค. เสนอ มีสาระสำคัญดังนี้

1.ให้มีผู้เข้าร่วมถ่ายทำไม่เกิน 50 คน โดยจะต้องบริหารจัดการความหนาแน่นของพื้นที่ในขณะถ่ายทำอย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน

2.ให้ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมหน้ากากบางช่วงเวลาเฉพาะนักแสดงที่เข้าฉาก

3.หากมีฉากกอด จูบ ต่อสู้ ให้ใช้เทคนิคพิเศษแทน และการถ่ายทำในที่สาธารณะให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4.ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อาทิ ช่วงเวลาก่อนถ่ายทำรายการ ต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละระดับเขตพื้นที่การแพร่ระบาด มีมาตรการคัดกรอง ซักประวัติ ควรมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง มีการแจ้งประวัติฉีดวัคซีน ช่วงเวลาระหว่างการถ่ายทำรายการ จะต้องไม่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัวกัน จัดให้มีอุปกรณ์เฉพาะบุคคลแยกจากกัน จัดให้มีการทำ Timeline ตลอดระยะเวลาถ่ายทำและหลังการถ่ายทำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 14 วัน ช่วงเวลาพักการถ่ายทำรายการ  จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกระยะอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารให้นั่งเดี่ยว เว้นระยะห่าง 2 เมตร จัดอาหารไว้เป็นชุดเฉพาะตัวบุคคล มาตรการหลังการถ่ายทำ เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงให้คัดแยกบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจทันที เมื่อพบว่าติดเชื้อให้นำส่งบุคคลไปยังสถานพยาบาลที่มีความร่วมมือกัน และปิดพื้นที่การถ่ายทำทันทีเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ เป็นต้น                                            

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กสทช. และ วธ. ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม จัดทำแผนกำกับ ติดตาม และประสานงานกับกรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ละครเรื่อง“สายโลหิต” ค่าย “ดาราวิดีโอ”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 43