อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

"อัมพร" ยันยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิดในรร.สังกัดสพฐ.

เลขาธิการ กพฐ. ยืนยัน ยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสพฐ. กำชับสถานศึกษาปฎิบัติมาตรการระดับเข้ม จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 18.57 น.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่พบสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในสถานศึกษาแต่อย่างใด ที่ผ่านมาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และอนุญาตให้ทำการเรียนการสอนยังสถานศึกษาได้ ทางโรงเรียนต้องผ่านเกรณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid ของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 44 ข้อก่อน ขณะเดียวกันยอมรับว่ามีการแพร่ระบาดภายในสถานศึกษาในสังกัดอื่นจริง โดยสาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อเป็นการติดเชื้อจากผู้ปกครอง ดังนั้นทาง สพฐ.จึงกำชับเพื่อมาตรการป้องกันให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม ทั้งประเมินความเสี่ยงของตนเอง โดยใช้แอพพลิเคชั่น ไทยเชฟไทย ของกรมอานมัย หากประเมินแล้วจะสามารถบอกได้ทันทีว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ พร้อมทั้งกำชับให้ครูต้องดูแลนักเรียนให้ใกล้ชิดมากขึ้น เช่น การติดตามให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ การนั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง และการแบ่งเวลาให้นักเรียนทานอาหารกลางวันเพื่อลดจำนวนนักเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป 

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้กำชับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศได้ลงพื้นที่ติดตามยังสถานศึกษาต่างๆให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดทุกวัน โดยการแบ่งงานให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาคนละ 4-5 แห่ง พร้อมทั้งให้สถานศึกษาทำความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดในสถานศึกษาเกิดขึ้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 37