อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ผู้นำบราซิลลดความเข้มงวด "กฎหมายสวมแมสก์"

แม้ประธานาธิบดีชาอีร์ โบลโซนาโร ลงนามอนุมัติให้กฎหมายว่าด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถาน มีผลบังคับใช้ในประเทศ แต่ผู้นำบราซิล "แก้ไขเนื้อหา" ของบางมาตรา "ให้เข้มงวดน้อยลง" เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.25 น.


สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ว่าทำเนียบประธานาธิบดีของบราซิลออกแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ ว่าประธานาธิบดีชาอีร์ โบลโซนาโร ลงนามรับรองกฎหมายว่าด้วยการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อสัญจรตามท้องถนนและใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดต่อและแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
 
อย่างไรก็ตาม โบลโซนาโรใช้อำนาจพิเศษในฐานะผู้นำบราซิล ปรับแก้เนื้อหาบางส่วนของกฎหมายดังกล่าว ที่รวมถึงการเพิกถอนมาตราว่าด้วยการที่ประชาชนในบราซิลต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่ในร้านค้า ศาสนสถาน โรงเรียนและโรงงาน ตลอดจน "สถานที่ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด" โดยผู้นำบราซิลกล่าวว่า "เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล"
 

ขณะเดียวกัน โบลโซนาโรยังวีโต้มาตราว่าด้วยการที่รัฐบาลกลางต้องเป็นผู้นำในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า "ให้กับกลุ่มเสี่ยง" และสถานประกอบการพาณิชย์ต้องจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้มีเพียงพอสำหรับลูกจ้าง เพื่อใช้สวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานด้วย
 
ด้านสภาผู้แทนราษฎรไม่พอใจกับการที่โบลโซนาโรแก้ไขถ้อยความบางส่วนของกฎหมาย โดยกล่าวว่า  "สถานที่ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด" ไม่ได้หมายถึงบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งเป็นสถานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้ว จึงถือว่าเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้ กระนั้นที่ประชุมจะ "ศึกษาอย่างละเอียด" เกี่ยวกับการใช้อำนาจวีโต้กฎหมายของโบลโซนาโร และจะมีการลงมติอีกครั้งว่าสมควรคงเนื้อหาส่วนที่ประธานาธิบดีแก้ไขหรือไม่ หรือสมควรตีความใหม่เฉพาะในมาตราซึ่ง "คลุมเครือ"
 

 
อนึ่ง รัฐบาลท้องถิ่นหลายรัฐของบราซิล รวมถึงรัฐรีโอเดจาเนโรและรัฐเซาเปาลู มีคำสั่งให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานมานานระยะหนึ่งแล้ว แต่กฎหมายซึ่งบัญญัติโดยผู้แทนราษฎรถือเป็นครั้งแรก ที่การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า "เป็นเรื่องระดับชาติ" ในขณะที่บราซิลมีผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 มากกว่า 1.5 ล้านคน และเสียชีวิตแล้วประมาณ 63,000 คน.

เครดิตภาพ : REUTERS

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30