อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

ปส.อบรมต่ออายุใบรับรองจนท.ความปลอดภัยทางรังสี

ปส. เปิดสมัครทางออนไลน์ อบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) สู่การเป็นใบอนุญาต RSO ตามกฎหมายนิวเคลียร์ จำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - มิถุนายน 2562 ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.52 น.วันนี้( 9 พ.ย.) น.ส.วิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย กำหนดจัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบ “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” จำนวน 6 ครั้ง ให้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือ RSO ที่ใบรับรองกำลังจะหมดอายุภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 นี้


ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะประกอบด้วยการทดสอบความรู้ก่อนและหลัง รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้ที่สำคัญแก่ผู้เข้าร่วมโดยวิทยากร ปส. ซึ่งผู้ผ่านหลักสูตรฯ ดังกล่าว จะได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแทนใบรับรองเดิม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 97 และ 152 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ดังนี้
หลักสูตร/ครั้งที่ 1/2562 วันที่อบรมและทดสอบ วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 16 - 17 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 และ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 โดยเปิดรับสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.oap.go.th/services/rso เท่านั้น

ทั้งนี้ หลักสูตรครั้งที่ 1 เปิดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรองกำลังจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2561 สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยหลักสูตรครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 6 เปิดรับสมัครสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรองกำลังจะหมดอายุในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2562

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29