อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

วช.จับมือ CASS ส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคม ไทย-จีน

วช.ร่วมกับ CASS ประเทศจีน จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศร่วมกัน อังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 17.55 น.

วันนี้(10 ธันวาคม 2562) ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS)   จัดสัมมนาทางวิชาการด้านคลังสมองระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย - จีน ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  โดยมี ดร.วิภารัตน์   ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ เกา เผยหย่ง รองประธานสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ฯดร.วิภารัตน์    เปิดเผยว่า  วช. มีความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์กับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) มาตั้งแต่ปี 2543 ผ่านกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนนักวิจัย ทำวิจัยร่วมกันและแลกเปลี่ยนเอกสารสิ่งพิมพ์ ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  และได้กำหนดให้มีการสัมมนาร่วมกันปีละครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ   ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ   ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่นโยบาย”หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่ประธานาธิบดีสี  จิ้นผิง ได้ให้ความสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย โดยงานสัมมนาที่จัดขึ้น จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการไทยและจีน  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการขจัดความยากจน  ความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างจีนกับไทย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม  รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การศึกษา  วิเคราะห์ประเด็นสำคัญร่วมกัน  เพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่ได้จากการสัมมนา  ไปใช้ประโยชน์ในวงวิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไป
                 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น