อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

แคท-ทีโอที คว้า 5G คนละย่าน พร้อมให้บริการตามนโยบายรัฐ

แคท-ทีโอที คว้าชัยคลื่น 5G คลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิตรซ์ คนละย่ายความถี่ ย้ำ พร้อมให้บริการต่อเนื่องขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายรัฐ อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.24 น.


เมื่อวันที่16 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) เปิดเผยหลังประมูลได้คลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ ว่าแคทเตรียมพร้อมแนวทางการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ใหม่ทันทีที่ได้รับใบอนุญาต  โดยคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ เป็นย่านความถี่ต่ำจะขยายเครือข่าย 4G/5G ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้นและยังเพิ่มขนาดความจุให้ลูกค้าสามารถใช้งานด้วยความเร็วที่สูงขึ้น  

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของความจุที่เพิ่มขึ้นจะใช้รองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเนื่องได้หลังจากใบอนุญาตการใช้คลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ สิ้นสุดลงในปี 2568  ซึ่งนอกจากจะรองรับลูกค้า my by CAT ในปัจจุบันได้แล้วยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มเติมได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

อีกทั้งยังสามารถเปิดให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเช่าใช้แบบ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ในที่สุด ทั้งนี้การขยายพื้นที่ให้บริการบนคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากเสาโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมกว่า 20,000 ต้น
          
“แคทต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ รองรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีในการพัฒนามิติต่างๆ อย่างหลากหลาย

รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและประเทศ เช่น โครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ  ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์  สมาร์ตซิตี้  ดาต้าเซนเตอร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงข่ายไอโอที เป็รกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล”

นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า การร่วมประมูลคลื่นคลื่น 5G คลื่น 26 กิกะเฮิรตซ์ ทีโอที มุ่งมั่นที่จะนำคลื่นความถี่ ที่ทีโอที ให้มาสำหรับนำมาพัฒนาให้บริการที่มีประสิทธิภาพทันสมัยในยุค 5G

ทีโอที ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ และได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ประมูลเพื่อนำไปพัฒนาบริการสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ห่างไกล ต่อการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา ความมั่นคง และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สนับสนุนต่อภาพธุรกิจบริการและท่องเที่ยว และวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล

รวมทั้งการให้บริการ 5G ภาครัฐเพื่อเกิดบริการภาครัฐบนเครือข่าย 5G สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดีๆ ของสังคมให้บริการ 5G ตามนโยบายของกระทรวงดีอีเอส


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 85