อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

อว.ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 2หมื่นชุดแรกให้รัฐบาล

 “สุวิทย์ ”ส่งมอบชุดตรวจ 20,000 ชุดแรกแก่รัฐบาล เพื่อนำแจกโรงพยาบาลและห้องปฎิบัติการทั่วประเทศพร้อมเดินหน้าผลิตต่อเนื่อง โดยจะทยอยส่งมอบทุกสัปดาห์ให้ครบ 100,000 ชุดภายใน เม.ย. นี้ พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.09 น.


เมื่อวันที่  2 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล  ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ เดินทางมามอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 20,000 ชุดแรก ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

โดย ดร.สุวิทย์  กล่าวว่า ชุดตรวจดังกล่าว อว. โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ วิจัยและพัฒนาขึ้น โดยเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยยังสามารถตรวจผู้เข้าข่ายว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงได้น้อย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ชุดตรวจและน้ำยาจากต่างประเทศขาดแคลน การพัฒนาชุดตรวจนี้ขึ้น ก็เพื่อลดปัญหาดังกล่าว และยังมีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดีมีเป้าหมายจะผลิตให้ครบ 1 ล้านชุด ภายในระยะเวลา 6 เดือน

เพื่อให้รัฐบาลนำไปแจกจ่ายให้ใช้ฟรีตามโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องตรวจทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง โดยจะทยอยส่งมอบทุกๆ สัปดาห์จนครบ 100,000 ชุดภายในเดือน เม.ย.นี้  พร้อมยังคงเดินหน้าผลิตอย่างต่อเนื่องจนครบตามเป้าหมายภายใน 6 เดือนสำหรับชุดตรวจนี้ได้ผ่านการสอบเทียบกับตัวอย่างไวรัสมาตรฐาน และผลิตในสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน อย. และมาตรฐานสากล โดยโครงการวิจัยพัฒนาและผลิตชุดตรวจ  ได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ภายใต้โครงการ BCG-Health ของ อว. เป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท ร่วมกับเงินลงทุนจากบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 65 ล้านบาท และในอนาคตยังสามารถขยายการผลิตได้มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของการตรวจ RT-PCR ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าจะมีมากถึง 1 ล้านตัวอย่างต่อปี และจะขยายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อพัฒนาให้การตรวจ RT-PCR สะดวกมากขึ้น
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 62