อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

สำนักงาน กสทช.ย้ำ New Normal ยุคใหม่ใส่ใจทุกความรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งความห่วงใยต่อประชาชนไทย เรื่อง New Normal ยุคใหม่ใส่ใจทุกความรับผิดชอบ จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งความห่วงใยต่อประชาชนไทย เรื่อง New Normal ยุคใหม่ใส่ใจทุกความรับผิดชอบ โดยระบุถึงการหมั่นทำเพื่อความมั่นใจในยุคสมัยที่โรคภัยยังไม่ได้หายไปจากสังคมไทยและสังคมโลกว่า ในยุคนี้จะต้องเลี่ยง... เลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้สูงวัย ผู้ป่วยเรื้อรัง  เลี่ยงออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นและหากไปก็ไม่ไปสถานที่แออัด  เลี่ยงประชุมใกล้ชิด งานคืบหน้าแต่ปลอดภัยด้วยการ  Online meeting

ควร...ควรสมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอ ป้องกันตนเองและผู้อื่น  ควรสร้างความปลอดภัยไปไหนต้องวัดอุณหภูมิ ควรรีบอาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน ควรแยกภาชนะของใช้ส่วนตัวเพื่อคนในครอบครัวต่างปลอดภัย

หมั่น...หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย เชื้อยิ่งน้อยคนยิ่งปลอดภัย  หมั่นดูแลสุขภาพตนเองและทุกคนในครอบครัวให้แข็งแรงอยู่เสมอ หมั่นทานร้อนปรุงสุกใหม่แยกกันทานเสมอ หมั่นล้างมือให้บ่อย ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ อย่ารีรอล้างมือตามขั้นตอนอย่างใส่ใจล้างฝ่ามือ หลังมือ ซอกนิ้ว ปลายนิ้วและข้อมือ

ร่วมมือ...ร่วมมือ Social Distancing พูดคุยขึ้นลิฟท์ ต่อแถว ลงบันได ต้องไม่ใกล้ชิดกัน  ร่วมมือ Check in ทุกตำแหน่งที่ไปด้วย “ไทยชนะ” เสี่ยงเมื่อใด ร่วมมือกันใช้ Cashless รับ-จ่ายเงิน ระบบดิจิตัล ลดการส่งต่อเชื้อผ่านเงิน ร่วมมือร่วมใจ ร่วมใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น