อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เผย 4 ส.ส."งูเห่า"อนค.ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่

"อนาคตใหม่"รายงานยอดสมาชิกพรรคไตรมาสสุดท้ายปี 62 แล้ว พบ 4 ส.ส.ถูกขับยังมีชื่อเป็นสมาชิกพรรค ขณะที่พลังท้องถิ่นไทยแจ้งมีสมาชิกเพิ่ม"กวินนาถ-จารึก" ด้านกกต.รออนค.รายงานองค์ประชุม-มติ สัปดาห์หน้า ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.33 น.

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)​ได้รับเอกสารรายงานการเพิ่มลด จำนวนสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่ไตรมาสสุดท้ายของปี 62 คือตั้งแต่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.62 ซึ่งจัดส่งมาทางไปรษณีย์ ประทับตราวันที่ 15 ม.ค. ที่เป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดส่งแล้ว ซึ่งพบว่าไม่มีการแจ้งการลดลงของจำนวนสมาชิก โดยส.ส. ทั้ง 4 คน คือนางศรีนวล บุญลือส.ส.เชียงใหม่ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.สชลบุรี นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่ พรรคอนาคตใหม่ระบุว่า มีมติขับพ้นสมาชิกพรรคยังมีชื่อเป็นสมาชิกพรรคอยู่ ขณะที่พรรคท้องถิ่นไทยได้มีการแจ้งเอกสารรายงานการเพิ่มลดสมาชิกของพรรคในไตรมาสสุดท้ายของปี 62 มาแล้วโดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ซึ่งมีชื่อของน.ส.กวินนาถและนายจารึก เป็นสมาชิกพรรค

ทั้งนี้ทางสำนักงานกกตก็จะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆและรอการรายงาน เรื่องมติขับ 4 ส.ส.ที่ทางพรรคอนาคตใหม่ระบุว่ายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบองค์ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรค และประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคทั้งหมด ที่มีมติขับในวันที่ 16 ธ.ค.และ 17 ธ.ค.ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และจะมีการแจ้งกกต.ในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 ( 9 )ได้กำหนดให้ส.ส. ที่พรรคมีมติขับพ้น จากการเป็นสมาชิกพรรคต้องหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดภายใน 30 วัน นับแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคมีมติขับด้วยคะแนน 3 ใน 4 ซึ่งกรณีของ4 ส.ส. ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร และส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีมติขับวันที่17ธ.ค. ระยะเวลาที่ต้องหาพรรคการเมืองสังกัด 30 วัน ได้ครบไปแล้วคือวันที่ 16 ม.ค จึงต้องรอดูว่า ในสัปดาห์หน้าหากพรรคอนาคตใหม่ แจ้งกกต.ว่าองค์ประชุม ของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส. ของพรรคและมติขับ4ส.ส.ถูกต้อง ก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ให้วินิจฉัย ว่าการที่นางศรีนวลและพ.ต.ท. ฐนภัทร ยังไม่ได้สมัคร เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ภายในวันที่ 16 ม.ค.

เนื่องจากยังไม่ได้รับหลักฐานการถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จะถือว่าทั้ง2คนสิ้นสภาพการเป็นส.ส.แล้วหรือไม่ หรือหากพรรคอนาคตใหม่รายงานว่า องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และส.ส. ของพรรค ไม่ครบถ้วนทำให้มติขับ 4 ส.ส. ไม่ถูกต้อง จะทำให้น.ส.กวินนาถและนายจารึก ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้วกลายเป็นสมาชิก พรรคการเมืองซ้ำซ้อน 2 พรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลบชื่อออกจากทั้ง 2 พรรค และมีผลทำให้ต้องสิ้นสภาพการเป็นส.ส.หรือไม่.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    36%
  • ไม่เห็นด้วย
    64%

บอกต่อ : 34