อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

ศาลรธน.สั่งยุบ'อนาคตใหม่' เซ่นปม'เงินกู้'191ล้านบาท

ศาลรธน.ตัดสินยุบ'อนาคตใหม่'เซ่นเงินกู้191ล้าน ชี้ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการเงิน กลายเป็นผู้บงการพรรค ทำให้พรรคการเมืองเป็นธรุกิจการเมือง ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.40 น.

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ จากคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง( 3) ประกอบ มาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท 

โดยเห็นว่า พรรคอนาคตใหม่กลับทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธรรวม 2 ฉบับจำนวน 191.2 ล้านบาท แต่มีการคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าถือเป็นประโยชน์อื่นใด และสัญญาฉบับที่ 2 โดยที่ยังมีหนี้เงินกู้เดิมค้างอยู่ไม่เป็นไปตามปกติวิสัยของการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งรวมผลประโยชนอื่นใดจากการกู้เงิน 191.2 ล้านบาท และเงินบริจาคของนายธนาธร 8 ล้านบาทย่อมชัดแจ้งว่าเป็นการรับบริจาคเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการที่พรรคการเมืองเป็นหนี้ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบทางการเงินกลายเป็นผู้บงการพรรค ทำให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจทางการเมือง เป็นการหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 66 จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตราร 72 เป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคสอง. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 163