อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผันน้ำลงคลองน้ำแดงช่วยแก้แล้ง อีอีซี.

"อธิบดีกรมชลฯ" ปลื้มผันน้ำลงคลองน้ำแดง ช่วยแก้แล้งพื้นที่อีอีซี. สำเร็จ เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 15.54 น.

เมื่อวันที่ 4เม.ย.นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายช่วยเหลือพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC ) ซึ่งกำลังประสบวิกฤตภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ จึงมอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 8 ด้วยการปูแผ่น PE ในคลองน้ำแดง ท้ายท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ไปลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ปัจจุบันการกูแผ่น PE ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้เริ่มส่งน้ำลงคลองน้ำแดง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และจะสูบต่อไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตามลำดับต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ มาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้น วันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้พื้นที่ EEC มีน้ำเพียงพอใช้เวลานะถึงต้นฤดูฝนนี้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19