อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

"เทพไท"แนะรัฐปรับแผนใช้งบฯปี 63

“เทพไท” เสนอแนวทางออกพ.ร.บ.โอนงบฯลงทุนของทุกกระทรวงให้นายกฯใช้แก้ปัญหาจาก“โควิด-19” จ่ายเงินเดือนให้ปชช. แต่ยกเว้นขรก.-จนท.รัฐ อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 16.58 น.


เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยืดเยื้ออีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งตรงกับเดือนก.ย. สิ้นปีงบประมาณ 2563 และในระยะเวลา 6 เดือนนี้ ผู้ที่จะสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ คือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะมีรายได้ประจำจากเงินเดือนของรัฐบาล

ส่วนประชาชนทั่วไปหยุดทำงาน ไม่มีรายได้ประจำ มีเงินเก็บเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีพได้คนละไม่เกิน 2 เดือน รัฐบาลจึงต้องคิดเอาชีวิตคนไทยให้รอดก่อนการพัฒนาประเทศ โดยต้องปรับยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับโรคดังกล่าว และต้องปรับแนวทางการบริหารงบประมาณปี 2563

ดังนี้ 1.ต้องหยุดใช้งบประมาณด้านการลงทุนและการพัฒนาด้านวัตถุทั้งหมด มาเป็นลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   2.ออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณด้านการลงทุนและการพัฒนาของทุกกระทรวง ทบวง กรม มาเป็นงบกลางหรืองบฉุกเฉินให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจใช้งบประมาณนี้เท่านั้น ซึ่งตนเชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือแนวทางนี้

 3.จัดเพิ่มงบประมาณด้านการสาธารณสุขเพื่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ สร้างโรงพยาบาลเฉพาะโรคนี้  4.จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้มีผลกระทบหรือไม่สามารถดำรงชีพจากโรคดังกล่าว ยกเว้นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    38%
  • ไม่เห็นด้วย
    62%

บอกต่อ : 15