อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กห.เตรียมรพ.ค่ายทหาร 2,662เตียงรับผู้ป่วย'โควิด-19 '

กห.เตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รองรับผู้ป่วยอาการไม่หนักได้ 2,662 เตียง ขณะที่ รพ.ค่ายทหารต่างจังหวัด แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 ระดับ โดยระดับ 1 รพ.สนารมอยู่ในหน่วยทหารต่างจังหวัด ระดับ 2 เป็น รพ.สนามที่อยู่ในค่ายทหาร และ ระดับ 3 เป็น รพ.ในค่ายทหารและกรุงเทพฯ จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 16.45 น.


เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงกลาโหมเตรียม รพ.สนาม - State Quarantine หลังมีการประเมิน หากผู้ติดเชื้อไม่ลดจนถึงกลางเดือน เม.ย. 63 อาจเกินขีดความสามารถกระทรวงสาธาณสุข อีกทั้งรองรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ เตรียม โรงพยาบาลสนาม และ โรงพยาบาลค่ายทหารทั่วประเทศ ให้เป็น โรงพยาบาลเฉพาะโรค รองรับผู้ป่วยอาการไม่หนักได้ 2,662 เตียง นอกจากนี้ยังจัดแยกผู้ป่วยเป็น 3 ระดับ คือ ผู้ป่วยระดับ 1 ได้แก่ พัน.สร.2 จว.ปราจีนบุรี จำนวนเตียงรองรับ 150 เตียง พัน.สร.3 จว.นครราชสีมา จำนวนเตียงรองรับ 130 เตียง พัน.สร.5 จว.นครศรีธรรมราช จำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง  พัน.สร. จว.ร้อยเอ็ด จำนวนเตียงรองรับ 90 เตียง พัน.สร.8 จว.เพชรบูรณ์ จำนวนเตียงรองรับ  90 เตียง พัน.สร.22 จว.นครราชสีมา จำนวนเตียงรองรับ 120 เตียง  พัน.สร.23 จว.พิษณุโลก จำนวนเตียงรองรับ ๑๕๐ เตียง ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี จำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง และ ปตอ.1 (พัน.สร.13 สนับสนุน กพ.) กรุงเทพมหานคร จำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง รวม 1,280 เตียง

สำหรับ ผู้ป่วยระดับ 2 ได้แก่ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท จว.สระแก้ว จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รพ.ค่ายภาณุรังสี จว.ราชบุรี จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รพ.ค่ายอดิศร จว.สระบุรี จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จว.สุรินทร จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จว.สกลนคร จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รพ.ค่ายกาวิละ จว.เชียงใหม่ จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ์ จำนวนเตียงรองรับ10 เตียง รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จว.นครศรีธรรมราช จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รวม 80 เตียง ส่วนการผู้ป่วยระดับ 3 ได้แก่ รพ.อานันทมหิดล จว.ลพบุรี จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รพ.ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง รพ.ค่ายวชิราวุธ จว.นครศรีธรรมราช จำนวนเตียงรองรับ 10 เตียง และ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร จำนวนเตียงรองรับ 20 เตียง รวม 60 เตียง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23