อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

กกต.แนะพรรคที่จัดประชุมไม่ได้ แจ้งนายทะเบียนฯอ้างเหตุโควิด

“กกต.”เคาะข้อสรุปไร้อำนาจ สั่งเลื่อน-ขยายเวลาจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง แนะให้พรรคที่จัดประชุมไม่ได้ แจ้งนายทะเบียนฯโดยอ้างเหตุติดประกาศโควิด                         อังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 17.26 น.

       
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. เป็นประธานการคณะกรรมการ ปปต. โดยมีการพิจารณากรณีที่พรรคการเมืองหลายพรรคได้มีหนังสือสอบถามกกต.เกี่ยวกับการเลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เพื่ออนุมัติรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ.2562ตามมาตรา 43 และอนุมัติงบการเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 61 ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  ภายในเดือนเม.ย.เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ซึ่งภายหลังการประชุมสำนักงาน กกต. ได้เผยแพร่เอกสารว่า กกต.ได้พิจารณาหนังสือสอบถามดังกล่าวข้างต้นแล้ว และเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจกกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้ ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของครม.ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร  ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้ สำนักงานกกต.จะได้มีหนังสือตอบข้อสอบถามพรรคการเมืองข้างต้น และแจ้งให้ทุกพรรคการเมืองทราบเป็นการทั่วไปต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13