อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

"ทิพานัน"ขานรับนโยบาย'บิ๊กป้อม' ลุยลงพื้นที่แก้ปัญหาปากท้อง

"ทิพานัน"ยกส.ส.พปชร. อภิปรายงบปี64 รอบด้าน สะท้อนทำการบ้านมาดี มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ-ยกระดับคุณภาพชีวิต หลังจากนี้เตรียมลุยลงพื้นที่แก้ปัญหาปากท้องปชช. ตามนโยบายเร่งด่วน “บิ๊กป้อม” เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.17 น.


เมื่อวันที่ 4 ก.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ตลอด 3 วันที่ผ่านมาว่า ในส่วนของ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐมีการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน เป็นตัวแทนสะท้อนเสียงของประชาชน เพราะเราตะหนักดีว่าเราเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลที่มีจำนวน ส.ส. กว่า 119 คน และขอขอบคุณประชาชนที่ส่งเสียงคำแนะนำคำติชมมายังพรรคพลังประชารัฐ และมั่นใจว่า ส.ส. พรรคพลังประชารัฐจะทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.)พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 64 โดยศึกษาและเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแน่นอน

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โดยการอภิปรายในครั้งนี้ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ได้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ รอบด้านและสมกับที่ทำการบ้านกันมาอย่างหนัก และได้อภิปรายงบประมาณเพิ่มเติมประเด็นจากการลงพื้นที่ฟังข้อทุกข์ร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่อง การศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา การเกษตรทั้งกสิกรรมและปศุสัตว์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย การท่องเที่ยว การปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนในตลาดแรงงาน การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง การจัดการและการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการกับหน่วยงานของรัฐ จนไปถึงการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทโลกเพื่อเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นแนวทางการสร้างให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องครอบคลุมกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

“ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564 จำนวน 72 คน โดยพรรคพลังประชารัฐจะมีตัวแทนจำนวน 13 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชน โดย ส.ส. ทั้งหมดของพรรคพลังประชารัฐจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการร่วมพิจารณาเพื่อให้งบประมาณประจำปี 2564 มีการจัดสรรงบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณปี 64 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” น.ส.ทิพานัน กล่าว

หลังจากนี้ในส่วนของ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างเรียบร้อยลุล่วงแล้ว ส.ส. พรรคพลังประชารัฐจะทำการลงพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินตามนโยบายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ ส.ส. ทุกคนร่วมมือกัน รับฟังปัญหาทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน มานำเสนอกับทางพรรค เพื่อท่านจะได้ทราบและเดินหน้าทำนโบายเพื่อประชาชนอย่างตรงจุด และเพื่อช่วยเหลือความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและแก้ปัญหาในระยะสั้นโดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเข้าถึงและทั่วถึงต่อไป รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

บอกต่อ : 14