อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

'บิ๊กป้อม'กำชับเร่งช่วยเกษตรกร แก้ไขปัญหาไม่ให้ล่าช้า

'บิ๊กป้อม' กำชับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ เร่งรัดแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วไม่ให้ล่าช้า อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 21.14 น.


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ได้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตามข้อเรียกร้อง จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาที่ดินและป่าไม้ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาการพัฒนาอาชีพ และปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วไม่ให้ล่าช้า รวมทั้งมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะอนุกรรมการที่จะตั้งขึ้นกำหนดไทม์ไลน์ (timeline) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรให้ชัดเจนและเร็วที่สุด ทั้งนี้ได้มอบให้ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองประธานคณะกรรมการฯ เป็นโฆษกของคณะกรรมการเพื่อแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจถึงการมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาชุมนุม ร้องเรียนปัญหาเดิมๆ ที่เคยเรียกร้องไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข .
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น