อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

กปน.วางท่อประปาจ่ายน้ำรับ'อีอีซี' คาดปี64แล้วเสร็จ 

มท.2เผย กปน.วางท่อประปาจ่ายน้ำถนนสายหลัก เปิดประตูรับ'อีอีซี' คืบแล้วกว่า 80% คาดปี64 แล้วเสร็จ  พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.


เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่สำนักงานโครงการว่างท่อประธานของ กปน. ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2)  เป็นประธานตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการวางท่อประธานของการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อเปิดประตูสู่ EEC พร้อมด้วยนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารมช.มหาดไทย นายธนน เวชกรกานนท์ ประธานคณะทำงานรมช.มหาดไทย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. นายกวี อารีกุล รองผู้ว่ากปน. และผู้บริหารรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างการวางท่อประธานของกปน. โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทางหลวงชนบทในการวางแผนร่วมกันในการสร้างถนนเส้นทางอ.บางบ่อ และให้กปน.ได้วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาลงบนถนนสายหลักของทางหลวงชนบทเป็นต้นแบบที่ดีของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบถนน และได้ออกแบบการวางสาธารณูปโภคระบบน้ำประปาทางท่อเมนและท่อจ่ายน้ำประปาไปด้วยกัน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบูรณาการร่วมกัน การประปานครหลวงได้มองถึงอนาคตข้างหน้าในการที่จะรองรับการเติบโตของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)ใน 3 จังหวัด คือ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ซึ่งการจ่ายน้ำประปาเส้นนี้จะสามารถสนับสนุนการผลิตน้ำได้วันละ 100,000  คิวถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประตูสู่ EEC และขอให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาอีอีซีในพื้นที่ใน 3 จังหวัดนี้ น้ำอุปโภคบริโภค กปน.พร้อมสนับสนุนน้ำประปาในพื้นที่ของการการบริการของประปาภูมิภาคได้ ซึ่งขณะนี้ปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาอยู่ที่วันละประมาณ 10,000 คิวต่อวัน  

ทั้งนี้กปน.สามารถขยายเส้นท่อประธานได้ ก็จะสามารถสนับสนุนอนาคตของการพัฒนาเมืองได้ ซึ่งเราให้ความมั่นใจได้ว่าภายใน 5-10 ปี EEC มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคพอเพียงอย่างแน่นอน ทั้งนี้การงานวางท่อประธานดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 80 เปอร์เซ็นโดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้น้ำมีน้ำประปาที่มีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและเพื่อการขยายการให้บริการรองรับการเติบโตของเมือง และความต้องการน้ำของประชาชนในอนาคตอย่างยั่งยืน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%