อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

"บิ๊กหนุ่ย" ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 1 ให้ "บิ๊กต่อ" เรียบร้อย

“บิ๊กต่อ” รับไม้ “แม่ทัพ 1” ต่อ ลั่นเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต สมกับทภ.1เป็นหน่วยทหารที่กษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น -ไว้วางพระราชหฤทัย พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.46 น.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เวลา 07.19 น. ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ระหว่าง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผบ.ทบ.) ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 กับพล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่

 
 


โดย พล.อ.ธรรมนูญ กล่าวมอบหน้าที่ว่า ตลอดระยะเวลา1 ปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาค1 ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกคน ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าตนจะออกจากกองทัพภาคที่ 1 ไปแล้ว ภาพแห่งความรักความสามัคคีความผูกพัน รวมถึงความจริงใจของทุกคนจะอยู่ในใจตนตลอดไป หากมีสิ่งใดที่ตนช่วยเหลือสนับสนุนได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง สำหรับแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติราชการในกองทัพภาคที่ 1 เป็นระยะเวลายาวนาน โดยดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพภาคที่ 1 มาโดยตลอด จึงมั่นใจว่ากองทัพภาคที่1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาค 1 คนใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบกในการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน รักษาอธิปไตยของชาติ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุกให้ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป
 

 

พล.ท.เจริญชัย กล่าวรับหน้าที่ว่า กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น และทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหาร  ซึ่งมีหน้าที่ปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศ รักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อประชาชนโดยตลอด ถือเป็นแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาทุกคนในการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้วยชีวิต และพร้อมเป็นหลักรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติตลอดไป ซึ่ง พล.อ.ธรรมนูญ ทุ่มเทตั้งใจปฏิบัติงาน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อกำลังพล ที่สำคัญแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน และจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานส่งผลให้ กองทัพภาคที่ 1 ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่กองทัพบกรับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ตนต้องสืบงานตามแนวทางนี้ต่อไปให้ดีที่สุด.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10