อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

'32ส.ส.รัฐ'รอดปมถือหุ้นสื่อ ส่วน'32ส.ส.ฝ่ายค้าน'ลุ้นต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 32 ส.ส.รัฐบาลรอด ปมถือหุ้นสื่อ ส่วน 32 ส.ส.ฝ่ายค้าน รอลุ้นอีกรอบ พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.


เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย ในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.จำนวน 32 คนของฝ่ายรัฐบาล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ (คดีที่ 12/2563) โดยคดีดังกล่าวมีผู้ถูกร้องเบื้องต้น 42 ราย ยกคำร้องไปแล้ว 9 ราย และระหว่างไต่สวนมี ส.ส.พ้นสมาชิกภาพไปแล้ว 3 ราย ได้แก่ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์, ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล, นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ จึงสั่งจำหน่ายคดี คงเหลือผู้ถูกร้อง 29 รายโดยศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามคำร้อง เอกสาร หลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือแสดงรายการประกอบธุรกิจ (สสช.1) แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ภงด.50 หรือ ภงด.51) รวมถึงการหลักฐานการขออนุญาตประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 รวมถึงข้อมูลจากสำนักงาน กทสช. และกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว วินิจฉัยว่า พยานหลักฐาน และเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดังกล่าว ไม่พบว่าบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดของผู้ถูกร้องทั้ง 29 ราย ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ดังนั้น สมาชิกภาพของ ส.ส. ทั้ง 29 ราย ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)ส่วนคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.จำนวน 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ (คดีที่ 13/2563) จะมีการอ่านคำวินิจฉัยในเวลา 16.00 น. โดยศาลแจ้งว่าจะยึดคำวินิจฉัยตามสำนวนคำวินิจฉัยที่ 12/2563 ในการพิจารณาคดี.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    30%
  • ไม่เห็นด้วย
    70%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 19