อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ยัน "ชวน"บรรจุวาระตามระเบียบ 

“ที่ปรึกษาปธ.สภาฯ” ยัน “ชวน”บรรจุวาระตามระเบียบ สอน “โรม” หากอยากเลื่อนวาระให้ไปหารือ วิป 2 ฝ่ายได้ จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.47 น.


เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ออกมาตั้งข้อสังเกตต่อการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าควรพิจารณาตามลำดับความสำคัญ และไม่ควรนำร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดย ครม.ขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนทุกครั้งแทนร่างของ ส.ส.และภาคประชาชน ว่า ตนขอชี้แจงว่าร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดย ครม. มีความสำคัญต่อการบริหารและแก้ปัญหาให้กับประเทศเป็นการเร่งด่วน ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 23 วรรคสอง เพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดย ส.ส. หรือภาคประชาชนไม่สามารถบรรจุเป็นเรื่องด่วนได้ เนื่องจากข้อบังคับการประชุมฯ มิได้กำหนดไว้ แต่สามารถขอมติที่ประชุมเลื่อนเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อนได้ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ที่สมาชิกฯ เสนอนั้น ได้มีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถหารือร่วมกับวิปทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อขอเลื่อนร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อนได้เช่นกัน

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความสำคัญต่อการหารือของ ส.ส. ในที่ประชุมเพื่อสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ จึงมีดำริให้เพิ่มเวลาการหารือจากฝ่ายละ 15 คน เป็น 20 คน คนละ 2 นาที ก่อนจะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ คือ วันที่ 20-22 ม.ค.64  มีดังนี้ วันที่ 20 ม.ค.64 เป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดย ครม. 4 ฉบับ ในวันที่ 21 ม.ค. 64 เป็นการพิจารณากระทู้ถาม และเรื่องรับทราบที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งรายงานมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และในวันที่ 22 ม.ค. 64 เป็นการประชุมชดเชยช่วงที่มีการงดการประชุม จะเป็นการพิจารณากลุ่มญัตติต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและปัญหาในระดับประเทศ.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น