อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

"บิ๊กป้อม"เห็นชอบ"อุทัยธานี-ตรัง-ฉะเชิงเทรา"เขตพื้นที่เมืองเก่า

“กก.อนุรักษ์ฯ” ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า “อุทัยธานี-ตรัง-ฉะเชิงเทรา” อนุรักษ์วัฒนธรรมดึงภาคปชช.มีส่วนร่วม พร้อมเห็นชอบแม่บทพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 5 เมือง จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.07 น.

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบให้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าเพิ่ม 3 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา รวมประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้ว 36 เมือง โดยมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณสำคัญของเมืองเก่าแต่ละเมือง ดังนี้ เมืองเก่าอุทัยธานี : วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) เขาสะแกกรัง ย่านชุมชนตรอกยาจีน และชุนชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง เมืองเก่าตรัง : บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วิหารคริสตจักรตรัง อาคารสโมสรข้าราชการ หอนาฬิกาจังหวัดตรัง สถานีรถไฟตรัง และตึกแถวย่านประวัติศาสตร์ทับเที่ยง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา : ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทราบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร อาคารไม้สัก 100 ปีพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า และย่านการค้าตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 5 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าระนอง เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าแพร่ ทั้งนี้ การประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และแผนแม่บทฯ เป็นกลไกในการบริหารจัดการที่สำคัญ เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า คงคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้ง ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่า นำแผนแม่บทฯ  ไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมต่อไป อย่างไรก็ตาม  กำชับให้คณะกรรมการฯ เร่งขับเคลื่อนแผนงานให้เป็นไปตามกรอบเวลา และกฎหมายที่กำหนด เพื่อให้เมืองเก่าที่ประกาศแล้ว ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานคนไทยสืบไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น