อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

เผยมีผู้ติดเชื้อโควิดคลัสเตอร์ เชื่อมโยง"ดีเจมะตูม"24ราย

สธ.เผยผู้ติดเชื้อโควิดคลัสเตอร์ “ดีเจชื่อดัง” 24 ราย ระบุ มีอาการ 19 ราย ไม่มีอาการ 5 ราย เร่งค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 17.58 น.


เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ติดโควิดรอบใหม่จากจำนวน 8,935 ราย พบว่า อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 34 ปี อายุน้อยสุด 3 เดือน มากที่สุด 95 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-49 ปีคิดเป็น 62% ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้ชีวิตนอกบ้านมากจึงมีโอกาสสัมผัสเชื้อสูง เมื่อกลับเข้ามาในบ้านก็นำเชื้อมาสู่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กจึงเจอได้ประปราย เพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
 


“ส่วน 3 กลุ่มก้อนที่เชื่อมกับดีเจที่มีชื่อเสียงนั้น ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วรวม 24 ราย เป็นชาย 23 หญิง 1 โดยมีวันที่ทยอยป่วยต่างกันตั้งแต่ 11 ม.ค.เป็นต้นมา มีอาการ 19 ราย ไม่มีอาการ 5 ราย อาการที่พบ ไอ 53% เจ็บคอ 37% ไข้ 37% มีน้ำมูก 33% จมูกไม่ได้กลิ่น 32% มีเสมหะ 28% เป็นต้น และยังคงมีการค้นหาเชิงรุกจากกลุ่มก้อนที่เชื่อมกันนี้และในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ต่อเนื่องจนครบ 14 วัน”
นพ.เฉวตสรร กล่าว  
 


สรุปสถานการณ์โรคของประเทศอยู่ในระดับคงตัวในผู้ป่วยในระบบบริการ และยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาจากการค้นหาเชิงรุกในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร จึงต้องมีการยกระดับการควบคุมกำกับสถานประกอบการ เน้นมาตรการองค์กร โดยเฉพาะผู้ทำงานข้ามจังหวัด การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ครบ 14 วัน และการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดโดยรอบ ส่วนพื้นที่อื่นเน้นเฝ้าระวังในระบบบริการและการเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น